Mål och vision

Planket Malmö har några mål som vi försöker uppnå både med utställningen men också i stort.
  • Vi vill lyfta fotografi som konstform i Malmö-regionen.
  • Vi vill vara en plats där alla oavsett om de är nybörjare eller proffs kan ställa ut och lära sig av varandra.
  • Vi vill vara en mötesplats för Malmö-regionens fotografer.
  • Vi vill att alla ska känna sig välkomna att se utställningen, därför är den barnvänlig.
  • Vi vill att utställningen ska vara så jämställd som möjligt, gärna att det ska vara lika många som identifierar sig som kvinnor som identifierar sig som män som ställer ut. Man är dock självklart välkommen även om man inte identifierar sig som varken man eller kvinna.
  • Vi vill att utställningen ska ha ett brett spektrum av ålder, att oavsett om man går på högstadiet eller är pensionär så är man välkommen att ställa ut.
  • Vi är HBTQIA-vänliga samt diskriminerar inte någon på grund av funktionsvariation, ålder, religion eller härkomst.