Plankets historia

Planket Malmö arrangerades 2013 på Norra Parkgatan i Malmö i ny regi av Carin Jacobsson, dess förinnan arrangerades Planket år 2011.

2013 ställde 27 fotografer ut tillsammans. Vissa hade ställt ut förut, för andra var det första gången. Anmälan var öppen för alla, allt från nybörjare till proffs inom foto. Förhoppningen var en jämställd utställning och det blev 12 kvinnor och 15 män.

2014 ställde 20 fotografer ut tillsammans. 9 kvinnor och 11 män. Även detta år var anmälan öppen för alla som är intresserade av foto.

Bakgrund
Planket startade i Washington park i New York där det är utställningar med all möjlig konst. Därefter kom den till Stockholm och blev ett årligt evenemang från 1982 i Vitabergsparken fram till 1994, för att sedan återuppstå 2007. Under åren har Planket spritt sig till andra orter i Sverige, bland annat Göteborg, Gnesta och Malmö.